مسعود مقبلی

آرامش پایۀ همۀ خوشیها و لذتهاست

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷ ق.ظ

آرامش پایۀ همۀ خوشیها و لذتهاست. اگر به خاطر یک لذت، آرامش خود را از دست بدهیم در واقع آن لذت را هم از دست داده ایم. هیچ خوشی و لذتی نباید آرامش ما را بهم بریزد. لذت گناه در ذات خود توأم با استرس و نگرانی است و موجب سلب آرامش است.

۹۳/۰۲/۲۳
مسعود مقبلی