مسعود مقبلی

اولین متضرر بدحجابی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ

 

 

نه تنها عقل با هوای نفس مبارزه می‌کند و اگر هوای نفس غلبه کند،مسعود مقبلی

عقل نابود می‌شود، بلکه هوای نفس دشمن عشق نیز هست و با عشق هم مبارزه می‌کند.

عشق به معنایی که در ادبیات عرفانی ما آمده است همان محبت شدید است که بیشتر در امور معنوی قابل تحقق است.

اگر همین مفهوم را در جامعه جا بیانداریم خودِ خانم‌ها محافظان مستحکم حیا و حجاب خواهند شد.

چون آن خانم خودش می‌داند که اگر حجاب خود را رعایت نکند با این کارش زمینه هوسرانی را در جامعه افزایش می‌دهد و در این صورت دودش اول به چشم خود خانم‌ها می‌رود.

چون اگر بذر هوسرانی در جامعه پراکنده شود، عشق یعنی محبت عمیق و دراز مدت نابود می‌شود و مرد‌ها نمی‌توانند با همسر خود عاشقانه برخورد کنند.

در این صورت عمر مفید خانم‌ها مثل عمر دوران بازی فوتبالیست‌ها کوتاه می‌شود همان‌طور که در جهان غرب عمر مفید زنان کوتاه است و بعد از یک سنّی آنها را دور می‌اندازند و این زنان چون غالباً خانواده‌ای ندارند، بقیه عمر را باید با سگ و گربه خود زندگی کنند و گویی زنِ غربی هم این مسأله را پذیرفته است؛ اینگونه است که در غرب با زنان مثل کالا برخورد می‌شود.

 

بیان معنوی-ناشر آثار و اندیشه های حجت الاسلام علیرضا پناهیان

 

۹۲/۰۵/۳۰
مسعود مقبلی